Regeneracja stawów

Wiskosuplementacja

czyli podawanie kwasu hialuronowego w postaci iniekcji dostawowych, jest ogólnie uznaną metodą w nieoperacyjnym leczeniu zmian chrzęstnych stawów. W przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów dochodzi do zmniejszenia stężenia i gęstości endogennego kwasu hialuronowego. Jest to metoda polegająca na uzupełnianiu jego ilości poprzez stosowanie iniekcji dostawowych w różnych schematach podawania – od jednego do kilku zastrzyków. Ogromną zaletą kwasu hialuronowego jest przy tym minimalna ilość działań niepożądanych.

Osocze bogatopłytkowe

z powodzeniem stosowane jest wielu dziedzinach medycyny, także w ortopedii – w leczeniu przewlekłych uszkodzeń oraz stanów zapalnych stawów oraz kości. Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) jest autologicznym koncentratem płytek krwi w niewielkiej objętości osocza, otrzymywanym w procesie odwirowania krwi pobranej od pacjenta bezpośrednio przed zabiegiem.

Zaletą tej terapii jest fakt, że wykorzystywana jest wyłącznie krew własna pacjenta i nie ma ryzyka transmisji chorób wirusowych lub reakcji uczuleniowych.

Komórki macierzyste

Komórki macierzyste (totipotencjalne) stanowiły od wielu lat nadzieję medycyny regeneracyjnej. Nadzieje te były w głównej mierze związane z nieograniczonymi możliwościami komórek krążących w naszej krwi. Badania nad komórkami macierzystymi dowiodły także, że uwalniane przez nie czynniki wzrostu są nierzadko bardziej istotne od obecności dużego stężenia ich samych. Czynniki te działają jako induktory podziałów komórkowych, zapoczątkowujących tworzenie nowej tkanki.

CGF – skoncentrowane czynniki wzrostu z komórkami macierzystymi – to metoda separacji komórek macierzystych wraz z czynnikami wzrostu pobieranymi z krwi obwodowej. Do zabiegu nie jest potrzebne znieczulenie ani pobyt w szpitalu. W warunkach gabinetu lekarskiego pobierana jest krew, która następnie dzięki specjalnym zestawom w separatorze komórkowym rozdzielana jest na osocze z komórkami macierzystymi i czynnikami wzrostu oraz na krwinki czerwone. Część osocza, tzw. osocze ubogopłytkowe jest podgrzewane w ściśle określonych warunkach i czasie aby uzyskać frakcję żelową. Żel, powstały na skutek denaturacji albumin, mieszany jest z komórkami macierzystymi i skoncentrowanymi czynnikami wzrostu. Dzięki temu powstaje homogenna mieszanka, której czas działania wydłuża się 30-krotnie!!! (w stosunku do czasu półtrwania frakcji płynnej). Ważne jest by zabiegi były 2krotnie powtórzone w odstępie 4-6tygodni. Po zabiegu można powrócić do codziennych czynności i pracy bez konieczności przerwy na regenerację.

Kwas hialuronowy

Kw.hialuronowy nieusieciowany (Optivisc plus/2ml) 400 zł
Kw.hialuronowy usieciowany (Synolis/ 2ml) 700 zł
Kw.hialuronowy usieciowany (Synolis/ 4 ml) 1200 zł
Kw.hialuronowy usieciowany (Synovial HL/ 2ml) 1100 zł

Osocze bogatopłytkowe PRP

PRP – 1 staw 800 zł
PRP – 2 stawy 1100 zł

CFG-PRP Osocze bogatopłytkowe

CGF-PRP – OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE WZBOGACONE O KOMÓRKI MACIERZYSTE I CZYNNIKI WZROSTU

CGF-PRP – 1 staw 1200 zł
CGF-PRP – 2 stawy 1500 zł

Iniekcje sterydowe

Injekcje sterydowe (zastrzyk p/zapalny) +150 zł