Administratorem strony jest IPL Beata Michalak – gen. Romualda Traugutta 144 / u1, 50-420 Wrocław, NIP: 8992590924, REGON: 361532361, [email protected], tel.+48 505 783 478
Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się z biurem. Zamówienie nie opłacone w ciągu 48h zostają anulowane. Jeżeli został dokonany przelew zostanie zwrócony na konto w ciągu 7 dni.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep dostępny pod adresem https://www.centrummichalak.pl/sklep/ jest prowadzony przez PL Beata Michalak – gen. Romualda Traugutta 144 / u1, 50-420 Wrocław, NIP: 8992590924, REGON: 361532361, [email protected], tel.+48 505 783 478

2. Sklep prowadzi sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu produktów elektronicznych – plików cyfrowych o różnych formatach na stronie  https://www.centrummichalak.pl/sklep/

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez PL Beata Michalak – gen. Romualda Traugutta 144 / u1, 50-420 Wrocław, NIP: 8992590924, REGON: 361532361, [email protected], tel.+48 505 783 478 przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://www.centrummichalak.pl/sklep/
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 • a. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 • b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 • c. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

 • a) Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
 • b) Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp.), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 • c) posiadanie konta pocztowego e-mail.

2. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

§ 4 Zakupy w Sklepie

1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

 • dokładny opis danego produktu i jego cech,
 • łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłata za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy,
 • dotyczące sposobu i terminu zapłaty,
 • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku „Dodaj do koszyka” pod opisem danego produktu, a następnie w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” w którym Klient podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 • adres email,
 • numer telefonu,
 • NIP (dla klientów – przedsiębiorców).

5. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia . Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt przesyłki ponosi Klient.

6. Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór Przedmiotu, 2. złożenie zamówienia, 3. wybór formy płatności i dostawy, 4. potwierdzenie złożenia zamówienia, 5. płatność.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

8. Na zamówione produkty Sklep wystawia paragon. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

§ 5 Formy płatności za zamówienie.

Istnieją trzy formy płatności za zamówienie:

 1. Gotówką – zapłata następuje podczas odbioru osobistego w siedzibie sklepu,
 2. Przelew standardowy,
 3. Płatność PayU

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący może zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, pod warunkiem, że produkt ten nie był używany. Należy przesłać go na nasz adres wraz z dowodem zakupu. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Zwracający ponosi koszt przesyłki.

 

Zgodnie z art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 7 Reklamacje

1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

2. W celu złożenia reklamacji, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez PL Beata Michalak – gen. Romualda Traugutta 144 / u1, 50-420 Wrocław, NIP: 8992590924, REGON: 361532361, [email protected], tel.+48 505 783 478 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest PL Beata Michalak – gen. Romualda Traugutta 144 / u1, 50-420 Wrocław, NIP: 8992590924, REGON: 361532361, [email protected], tel.+48 505 783 478

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.